Ettevõttest

Konekesko Jüri masinakeskus

Konekesko

Konekesko on põllumajandustehnika, ehitus- ja metsamasinate müügile ja müügijärgsele teenindamisele spetsialiseerunud teenindusettevõte.

Konekesko suurim tooteliin müügikäibe poolest on põllumajandustehnika. Tuntuimad Konekesko poolt esindatavad põllumajandusmasinad on CLAAS-i  tehnika. Balti riikides esindab Konekesko ka muud põllumajandustehnikat (sh Lemken ja Umega).

Ehitusmasinate tooteliinis esindab Konekesko Kobelco roomik- ning Kubota miniekskavaatoreid ja väikelaadureid.

Balti riikides esindab Konekesko PONSSE metsatehnikat ja Atlas Copco teetöömasinaid.

Lisaks mitmekesisele tootevalikule pakub Konekesko oma klientidele asjatundlikku müügijärgset teenindust ja remonti ning paindlikke lahendusi finantseerimisel.

Pakume oma klientidele maailma juhtivate masinatootjate efektiivseid ja kasumlikke masinalahendusi koos turu parima varuosa- ning hooldusteenusega.

Konekesko masinakeskused asuvad Jüris, Mäekülas ja Tartus.

FINANTSTULEMUSED

Konekesko Eesti AS-i majandusaasta aruanne 2018

Konekesko Eesti auditeeritud 2018. aasta majanduaruanne on kättesaadav siin Majandusaasta aruanne 2018

Konekesko Eesti AS-i majandusaasta aruanne 2017

Konekesko Eesti auditeeritud 2017. aasta majandusaruanne on kättesaadav siin Majandusaasta aruanne 2017

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTE

Jätkusuutlik ettevõte 2020

Konekesko sotsiaalse vastutuse põhimõtted

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate kutseoskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja mainest.

Peame sotsiaalset vastutustundlikkust keskseks meie tegevuses ning oleme integreerinud need põhimõtted oma tegevuste kõikidesse aspektidesse.

Kliendid

Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele ta saab kindel olla. Me teame oma vastutust ning me ei pelga anda lubadusi selle teenuse pakkumisel ja võtta vastutust nende täitmise eest. 

Kliendifookus on jätkusuutliku ettevõtluse üks olulisemaid kriteeriumeid ning klientidel on võimalik läbi tagasiside kujundada ettevõttes elluviidavate tegevuste tähtsust. Turukeskkonna üheks oluliseks kaardistamiseks kasutame Soovitusindeksi meetodit (Net Promoter Score - NPS).

Töötajad

Konekesko annab Eestis tööd kokku enam kui 80 inimesele. Pikaajaliste kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus.

Kontserni personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist, tagades organisatsiooni ja juhtimise järjepidevuse, konkurentsis püsimise, organisatsiooni väärtuse hoidmise ja tõstmise ning pideva pädevuse arendamise. Hindame ja toetame töötajate enesetäiendamist ja arengut, pakume erinevaid koolitusi nii ettevõtte sees kui väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis.

Tähistame koos oma töötajatega nende isikliku elu sündmusi ning väärtustame pikaajalist töösuhet. Hindame kõrgelt meeskonnatööd ja tugevat tiimitunnet.

Kogukond

Peame väga oluliseks kogukonna toetamist ja selle tegemistes osalemist. Toetame aktiivse partnerluse kaudu noori ja nende arengut. Konekesko annab oma panuse haridusse, osaledes koolide õppeprogrammide uuendamises ja õppematerjalide ettevalmistamises. Samuti pakume juba lasteaedadele võimalust külastada meie masinakeskusi.

Põllumajandus- ja metsandushariduse edendamiseks on ettevõte toetanud tehnika soetamist koolidesse. See ning õppuritele pakutavad praktika- või esimesed töökohad annavad neile võimaluse saada praktilisi kogemusi.

Teeme aktiivset koostööd Luua Metsanduskooliga, Olustvere Tehnika- ja Maamajanduskooliga, Kehtna Kutsehariduskeskusega, Järvamaa Kutsehariduskeskusega ja Eesti Maaülikooliga.

Lisaks koolitab ettevõtte regulaarselt kliente, panustades nende äri efektiivsuse ja tootlikkuse kasvu.

Keskkond ja kvaliteet

Piirame Konekesko otsest keskkonnamõju, et vähendada meie kahjulikku jalajälge. Pöörame tähelepanu energiasäästlikule tarbimisele (elektri- ja soojusenergia) ning jäätmekäitlusele (ohtlike jäätmete kontrollitud äravedu ja olmejäätmete sorteerimine). Soovime anda omalt poolt panuse meid ümbritseva keskkonna arengusse ja osaleme metsaistutustalgutel. Samuti pakume oma klientidele peale tavaliste masinate ka loodust säästvaid hübriidmasinaid.

Partnerid

Peame oluliseks, et meie koostööpartnerite ja hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid nende eesmärkide saavutamist.

KÄITUMISE JA TEGUTSEMISE PÕHIMÕTTED

K Code of Conduct juhib Konekeskos vastutustundlikku tegutsemist

Konekesko käitumise ja tegutsemise põhimõtted kirjeldavad jagatud suuniseid, mida iga Konekesko töötaja ja partner peab oma töös järgima. K Code of Conduct asendab varasemat vastutustundliku tegevuse juhendit.

Konekesko soovib olla vastutustundlikkuse teejuht ja meie huvigrupid nõuavad meilt ühtlasi kõrgeid standardeid. See vastutusega seotud nõue kehtib kõigile Konekesko tegevusvaldkondadele.

Ootame kõigilt Konekesko töötajatelt ja äripartneritelt K Code of Conducti korralikku tundmist. Juhend sisaldab 12 põhimõtet ja selged näited kirjeldavad, mida Konekesko töötajatelt ja partneritelt oodatakse näiteks seoses inimõiguste, keskkonnahoolduse ja ausa konkurentsiga.

Vastutustundlikud äritegevused on jätkusuutlike majandustulemuste saavutamiseks hädavajalikud. Kõik meie tegevused on rajatud usaldusele Konekesko ja meie klientide ning partnerite vahel.

Konekesko on pannud oma töötajate jaoks kokku kohustusliku e-õppe paketi, et sujuvalt K Code of Conducti tundma õppida. Konekesko töötajad ja partnerid saavad laadida alla juhendi sihtgrupi alusel kohandatud versiooni. Uuendatud juhendiga kaasneb uus SpeakUpi kanal, mis pakub töötajatele uusi tööriistu üldiste põhimõtete võimalikest rikkumistest teatamiseks. 

Tutvuge K Code of Conductiga: http://kesko.fi/et/k-code-of-conduct/aripartner/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xCW76EWqQAo&feature=youtu.be

Tutvuge lähemalt ka K Code of Conductiga äripartnerile

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTE 2020

Konekesko omab Vastutustundlikku Ettevõtluse Indeksi kuldtaset 2020.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalevad ettevõtted, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist – sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas, töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas.

Vastutustundliku ettevõtluse oluline märksõna on läbipaistvus ja ausus. Vastutustundlik ettevõte teeb rohkem kui seadusandluses nõutud. Seega seadusest tulenevate nõuete täitmine ei tähenda automaatselt vastutustundlikkust.

Vastutustundlikud ettevõtjad loovad eelduse terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku tekkele, mis on atraktiivne uutele kohalikele ettevõtjatele ning välisriikidele.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimused on koondatud neljaks valdkonnaks:

  • Turukeskkond
  • Valitsemine ja eetika
  • Looduskeskkond
  • Hea tööandja

Märgise saamine on suur tunnustus meie ettevõttele. See  annab objektiivset tagasisidet tervele meie organisatsioonile paremaks muutumise teel. Vastutustundlikkus ettevõtluses on teekond, mitte ühekordne saavutus.

 

Missioon visioon väärtused

KONEKESKO MISSIOON

Loome vastutustundlikult heaolu kõigile oma sidusrühmadele ja ühiskonnale

KONEKESKO VISIOON

Oleme kliendile eelistatud valik ja kvaliteediliider Euroopas

MEIE VÄÄRTUSED


AVATUS JA
 AUSUS:  Oleme avatud õppimisele, uutele ideedele ja arengutele. Algatame uusi ideid unustamata sealjuures hästitoimivat vana. Julgeme olla ausad ja tunnistada oma eksimusi.

VASTUTUSTUNDLIKKUS: Oma äritegevuses hoolime inimestest ja keskkonnast.

KOOSTÖÖ: Oleme suunatud lahendustele väärtustades kõiki osapooli. Tõhus kommunikatsioon, head ning toimivad töö-ja kliendisuhted on tähtsal kohal.

PROFESSIONAALSUS: Oleme oma ala parimad spetsialistid-nõustame kliente uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel. Reageerime kiiresti muutuvale olukorrale.

USALDUSVÄÄRSUS: Peame kinni kokkulepetest, lubadustest, seadustest ja headest äritavadest. Otsused ja hinnangud  on põhjendatud, õiglased ja läbipaistvad.

EESMÄRGIPÄRASUS: Tegevus on mõtestatud ja selgete eesmärkidega. Eesmärgid on seatud jätkusuutlikkust silmas pidades.

Juhtkond

Anne Oja-Aru

Finants- ja tugiteenuste direktor

E-mail: anne.oja-aru@kesko.ee

Tel: +3726059181

Mob: +3725055820

 

Taimo Jürisoo

Hooldusjuht/Järelmüük

E-mail: taimo.jurisoo@kesko.ee

Mob: +3725016179

 

Martin Ots

Põllumajandusmasinad, Ehitus-ja metsamasinad/Osakonnajuhtaja

E-mail: martin.ots@kesko.ee

Tel: +3726059148

Mob: +3725047705

 

Vallo Kriisa

Varuosade üksuse juht

E-mail: vallo.kriisa@kesko.ee

Tel: +3726059107

Mob: +3725094883

Administratsioon

Reet Sepp

Raamatupidaja

E-mail: reet.sepp@kesko.ee

Tel: +3726059123

Mob: +37253426213

 

Aari Talver

Raamatupidaja

E-mail: aari.talver@kesko.ee

Tel: +3726059180

Mob: +3725062061

 

Ülle Kalda

Krediidispetsialist

E-mail: ulle.kalda@kesko.ee

Tel: +3726059135

Mob: +37256567620

 

Katrin Tur

Personalijuht

E-mail: katrin.tur@kesko.ee

Tel: +3726059183

Mob: +3725130223

 

Lola Tehver

Turundusjuht

E-mail: lola.tehver@kesko.ee

Tel:+3726059182

Mob: +3725019003 

Tootejuhid

Marko Mirme

Tootejuht/CLAAS kombainid, CLAAS silohekseldid, CLAAS teleskooplaadurid, CLAAS rataslaadurid, Bogballe

E-mail: marko.mirme@kesko.ee

Tel: +3727447628

Mob: +3725065702

Meelis Suurmann

Tootejuht/ CLAAS traktorid, Alö frontaallaadurid, MX, LEMKEN

E-mail: meelis.suurmann@kesko.ee

Tel:+3727447602

Mob:+37253481303

 

Kristjan Nelis

Tootejuht/ CLAAS Easy, CLAAS silomasinad, Umega, Hakkipilke, Müthing, Schulte, Oniar, He-Va

E-mail: kristjan.nelis@kesko.ee

Tel: +3726059172

Mob:+3725281731

 

Mikk Kreevan

Tootejuht / Ponsse

E-mail: mikk.kreevan@kesko.ee

Tel:+3727447631

Mob:+37253424351

 

Jaak Veski

Tootejuht/ Atlas Copco, Grove, Kobelco, Kubota

E-mail: jaak.veski@kesko.ee

Tel:+3726059130

Mob: +3725051206

 

Tiit Kurvits

Kasutatud põllumajandustehnika müügijuht

E-mail: tiit.kurvits@kesko.ee

Tel: +3723849522

Mob: +3725108272